Regres za letni dopust za leto 2012 in kaj je dobro vedeti o tem?

Regres za letni dopust za leto 2012 in kaj je dobro vedeti o tem?

Delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima pravico do regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendarnajkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kakšen regres za letni dopust mi pripada?

Delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima pravico do regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V določenih primerih je delavec upravičen le do sorazmernega dela regresa, in sicer:

– če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta,
– če je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom (razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu; v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).

Zakon o delovnih razmerjih določa minimum pravic, tako da kolektivna pogodba lahko določa višji znesek regresa, do katerega je upravičen delavec.

2 komentarjev

  1. Maja

    Ali delavcu kateri je v podjetju do 30.6. zaposlen 8 mesecev, nato po tem datumu se mu ne podaljša delovno razmerje pripadata celotni regres in pravica do celotnega letnega dopusta, ali samo sorazmerni delež? Glede na določila ZDR čl.131 in 161.člen.

  2. VIDA KONEČNIK

    delavcu dne 05.06.2012 sporazumo preneha delovno razmerje
    zanima me ali je opravičen do regresa in koliko . Izkoristil je 5 dni dopusta.

Komentiraj